PODPORUJEME

Svet okolo nás nám nie je ľahostajný, a preto podporujeme rozvoj vzdelávania, aktívneho oddychu, ale i aktivity v oblasti charity, športu, mládeže a ľudom hmotnej núdzi.

ORGANIZUJEME

Našim parnertom a zamestnancom často organizujeme podujatia a aktivity, počas ktorých budujeme tímového ducha aj mimo pracovného prostredia. V galérií, nižšie, nájdete naše aktivity a podporené projekty.

ORGANIZUJEME

Našim parnertom a zamestnancom často organizujeme podujatia a aktivity, počas ktorých budujeme tímového ducha aj mimo pracovného prostredia. V galérií, nižšie, nájdete naše aktivity a podporené projekty.

GALÉRIA.