Dokument na stiahnutie

Evidencia informačných systémov osobných údajov

Otvoriť

10. jún 2021

Dokument na stiahnutie

Politika ochrany osobných údajov

 

Otvoriť

5. máj 2021

Dokument na stiahnutie

Zoznam spolupracujúcich finančných inštitúcií

podľa ust. § 33 ods. 2 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vydaný spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o.

Otvoriť

14. septembera 2023

Politika kvality (QMS) spoločnosti Respect Slovakia s.r.o.

Otvoriť dokument

Vyhlásenie k zverejňovaniu informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

Otvoriť dokument

Zoznam podriadených

finančných agentov

Skutočnosť, či spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spolupracuje s konkrétnym podriadeným finančným agentom, je možné overiť tu:

Overiť finančného agenta
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY
  • AČPM
  • AFISP
  • SASP
  • UNIBA