O nás

už 30 rokov s Vami

Respect Slovakia

Vaša jednotka na trhu finančného sprostredkovaniav oblasti poistenia

Sme skupina pôsobiaca vo viacerých európskych krajinách a už od roku 1994 poskytujeme svojim klientom služby prostredníctvom tímu kvalitných odborníkov vo všetkých druhoch poistenia. Našou najväčšou prednosťou je schopnosť identifikovať a profilovať možné riziká.

Riziká eliminujeme, prevádzame ich na špecializované finančné inštitúcie poisťovne a zaisťovne. Držíme sa nekompromisného princípu získať pre klientov kvalitné, optimálne poistné krytie.

RESPECT

Sme Vám vždy k dispozícií

Portfólio klientov

Vedenie spoločnosti

Dušan

Guľáš

konateľ

Preberá zodpovednosť za celkový chod spoločnosti, navrhuje ďaľšie stratégie rozvoja ako i vzťahy s partnermi Respectu. Veľký fanúšik slovenského športu a rád pomáha druhým.

+421 905 605 396

gulas@respect-slovakia.sk

Eva

Juristová

konateľ

Ekonomika spoločnosti Respect je nesmierne dôležitá nielen pre samotné fungovanie firmy, ale aj pre našich klientov. Spravuje aj firemné združenie na pomoc druhým. Jej vášňou je kultúra.

+421 905 614 064

juristova@respect-slovakia.sk

Milan

Pobjecký

konateľ

Kvalitná a efektívna spolupráca s poisťovňami a našími likvidátormi uzatvorených poisťovní funguje vždy ako švajčiarske hodinky. Klienti sa v prípade poistnej udalosti môžu oprieť o spoľahlivého partnera

+421 905 605 395

pobjecky@respect-slovakia.sk

Meno a priezvisko

Katarína Čupková

Pozícia

Asistentka konateľov

Sídlo

Valová 4274/38, Piešťany

Telefón

+421 908 724 563

Management

Janette

Kuštánová

Odborný garant

+421 905 249 263

j.kustanova@respect-slovakia.sk

Michal

Nespala

Neživotné poistenie

+421 905 268 538

nespala@respect-slovakia.sk

Pavol

Beták

Likvidácia

+421 905 844 540

betak@respect-slovakia.sk

Renáta

Kramplová

Leasing

+421 917 386 456

kramplova@respect-slovakia.sk

Bibiana

Kučerová

Životné poistenie

+421 904 237 958

kucerova@respect-slovakia.sk

Bohuš

Sák

Autopredajcovia

+421 902 973 537

sak@respect-slovakia.sk

Ladislav

Vígh

Podpora internej siete

+421 905 370 530

vigh@respect-slovakia.sk

Tomáš

Radimák

Ekonomika a personalistika

+421 917 796 065

radimak@respect-slovakia.sk

Miloš

Gáfrik

Právne oddelenie

+421 915 383 311

gafrik@respect-slovakia.sk

Organizačná štruktúra spoločnosti

Konatelia spoločnosti

Management

Odbor obchodu

Odbor likvidácie poistných udalostí

Kancelárie finančných agentov

Právny odbor

Ekonomický a fakturačný odbor

Odbor účtovníctva, personalistiky ainfraštruktúry

Výhody našej spoločnosti

Služby & Benefity

Risk management

Minimalíziacia rizík spojených s riadením spoločnosti patrí medzi najdôležitejšie a najťažšie úlohy spoločnosti. Riadenie rizík je koncepcia komplexného zabezpečenia firmy proti prípadnému vzniku škôd.

Dojednanie a správa poistenia

Po analýze potrieb Vám navrhneme konkrétny poistný program šitý na mieru. Nasleduje správa poistenia, monitoring trhu a pravidelné stretnutia s klientom, pri ktorých diskutujeme o zmenách, ktoré sa v spoločnosti stali, a ktoré by bolo potrebné zapracovať do poistného krytia.

Monitoring vývoja poistného trhu

Monitoring zahrňuje denné sledovanie vývoja domáceho a zahraničného poistného trhu, analýzu programu jednotlivých poisťovní a ich produktov, čo zaručuje tie najvhodnejšie produkty a odporúčania na prípadné systémové zmeny k efektívnejšiemu poisteniu firmy.

Likvidácia poistných udalostí

Efektívny a pružný systém likvidácie poistných udalostí je našou prioritnou záležitosťou. Rozsahom poskytovaných služieb minimalizujeme našim klientom administratívu spojenú s poistnými udalosťami. Poskytujeme klientovi

Poradenstvo a konzultácie

Ponúkame Vám audit súčasného poistného programu a konzultácie prijeho optimalizácii. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že poistný, program firiem nemusí byť vždy optimálne nastavený. V niektorých prípadoch doknca nie sú dôležité riziká spojené s fungovaním firmy súčasťou poistného krytia.

Nastavenie a realizácia zemenstatneckých benefitov

Poisťovacie produkty sú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodov je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov.

Respect FAQ

Najčastejšie otázky, ktoré Vás zaujímajú

Naša spoločnosť zastupuje svojich klientov nielen pri uzatváraní poistenia, ale aj pri nastaveniach poistenia a riešime vzniknuté škody klientov. K týmto službám sa dostanete automaticky, keď sa rozhodnete prejsť s poistením prostredníctvom spoločnosti Respect - stačí nám to oznámiť.
Vy sami sa rozhodnete, ktoré poistenie je pre Vás najvýhodnejšie. My Vám odporučíme najvýhodnejšie poistné krytie za najvýhodnejšiu cenu. Konečné rozhodnutie zostáva na vás, či preferujete skôr lacnejšie poistenie alebo vysoké poistné krytie. Akokoľvek sa rozhodnete sme vždy na Vašej strane.
Spravíme Vám audit aktuálneho poistenia a pripravíme ponuku so skutočne výhodným poistením a našimi službami. Pošlite nám mail na respect@respect-slovakia.sk alebo nám zatelefonujte na tel.č.: +421 33 774 1874.
Nenašli ste práve tú Vašu otázku? Kliknite sem

95 000+

klientov

Dlhodobo poistení klienti, ktorým spravujeme poistenie.

199

pobočieka kancelárií na Slovensku

Celoslovenské pokrytie našimi odborníkmi na poistenie.

550

špecialistov na poistenie

Zabezpečujú komplexný poistný servis vrátane likvidácie.

23 700+

vyriešených poistných udalostí na rok 2020

Zastupovali a pomáhali sme klientom riešiť vzniknuté škody.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY
  • AČPM
  • AFISP
  • SASP
  • UNIBA