Štefánikove dni

Štefánikove dni

Občianske združenie - Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v závere júla 2023 usporiadala v Štefánikovom rodnom kraji - Košariskách, Brezovej pod Bradlom a Myjave - po druhý krát Štefánikove dni. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť s cieľom pripomínať si jednu z najväčších osobností novodobej slovenskej histórie.

Vážení spolupracovníci,
Občianske združenie - Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v závere júla 2023 usporiadala v Štefánikovom rodnom kraji - Košariskách, Brezovej pod Bradlom a Myjave - po druhý krát Štefánikove dni. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť s cieľom pripomínať si jednu z najväčších osobností novodobej slovenskej histórie. Kultúrno - výchovné, vzdelávacie, spoločenskovedné, podujatia, ako aj divadielka malých javiskových foriem vystriedali športové podujatia. Jedným z ústredných podujatí bol medzinárodný pochod„ K pocte Milana Rastislava Štefánika ", ktorého sa zúčastnilo viac ako päťsto účastníkov.

Bez Vašej podpory-finančnej, vecnej alebo organizačnej - by naše občianske združenie nemohlo zvládnuť náklady na organizáciu takéhoto podujatia.

Dovoľte mi, vážení spolupracovníci, priatelia, podporovatelia života a diela MR. Štefánika poďakovať za Vašu podporu 'poskytnutú v rámci Vašich možností.Vážime si Vašu spoluprácu, priateľstvo a podporu.

Rád by som vyslovil presvedčenie, že aj v budúcnosti bude naša spolupráca aktívna a prinesie opäť mnohým návštevníkom / účastníkom Štefánikových dní radosť z účasti, získania nových vedomostí a nových priateľstiev.

S úctou a vďakou
Ing. Peter Novotňák
predseda Spoločnosti M.R.Štefánika

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ