Rozširujeme našu obchodnú skupinu

Rozširujeme našu obchodnú skupinu

Branislav Stolárik sa stáva súčasťou obchodnej skupiny Respect Slovakia, s.r.o.

V Piešťanoch dňa 30. 11. 2018  

Vážení klienti Branislava Stolárika,  

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Branislav Stolárik, s miestom podnikania Československej armády 40, 920 01 Hlohovec, IČO: 43 123 619 (ďalej len „Branislav Stolárik“) vykonávajúci do dňa 30. 11. 2018 činnosť ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátil dňa 30. 11. 2018 Národnej banke Slovenska licenciu na výkon činnosti samostatného finančného agenta.

 

Následne sa Branislav Stolárik stáva podriadeným finančným agentom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., ktorá vykonáva činnosť ako samostatný finančný agent.  

 

V súvislosti s týmito zmenami došlo na základe dohody spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., Branislava Stolárika a jednotlivých poisťovní k prevodu správy poistných zmlúv klientov Branislava Stolárika na spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o.

 

V prípade, že ktorýkoľvek z klientov Branislava Stolárika nemá záujem, aby spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. prostredníctvom Branislava Stolárika naďalej vykonávala správu jeho poistných zmlúv, dovoľujeme si ho požiadať, aby nás  o tom informoval za účelom ukončenia správy týchto poistných zmlúv zo strany spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

 

Kontaktná osoba za účelom ukončenia správy poistných zmlúv spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o.:

Respect Slovakia, s.r.o.

Valova 38, 921 01 Piešťany

Miloš Gáfrik, advokát

e-mail: gafrik@respect-slovakia.sk

mobil: + 421 915 838 311

telefón: + 421 33 77 41 847,7627 502

fax: + 421 33 7741 848, 7628 502

 

Spoločnosť Simons consulting s. r. o. sa stáva súčasťou obchodnej skupiny Respect Slovakia, s.r.o.

V Piešťanoch dňa 30. 9. 2019

Vážení klienti spoločnosti Simons consulting s. r. o.,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Simons consulting s. r. o. so sídlom Mokrohájska cesta 1787/9, 841 04 Bratislava, IČO: 44 767 781 (ďalej len „Simons consulting s. r. o.“) vykonávajúca do dňa 30. 9. 2019 činnosť ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátila dňa 30. 9. 2019 Národnej banke Slovenska licenciu na výkon činnosti samostatného finančného agenta. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente na záver blogu.

 

Vážení klienti spoločnosti Cover Group s.r.o.,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Cover Group s.r.o. so sídlom Tajovského 7, 917 08 Trnava, IČO: 47 369 965 (ďalej len „Cover Group s.r.o.“) vykonávajúca do dňa 30. 9. 2019 činnosť ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátila dňa 30. 9. 2019 Národnej banke Slovenska licenciu na výkon činnosti samostatného finančného agenta. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente na záver blogu. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente na záver blogu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s prevodom poistných zmlúv klientov Branislava Stolárika do správy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. sme Vám plne k dispozícii.

 

Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu.

 

S pozdravom

 

Ing. Eva Juristová                                                                 Branislav Stolárik

konateľka Respect Slovakia, s.r.o.

 

Prílohy:

simons-consulting-sucastou-respect-slovakia.pdf
cover-group-sucastou-respect-slovakia.pdf

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ