NOVÁ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA PREMIUM

NOVÁ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA PREMIUM

Nová slovenská poisťovňa PREMIUM prináša na domáci trh prémiovú kvalitu a zázemie zahraničných skúseností. Nezávislá, súkromná poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited bola založená podľa práva štátu Gibraltar v novembri 2015. Licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti pre neživotné poistenie získala 16. decembra 2016. Stopercentným vlastníkom spoločnosti je slovenská RESPECT INTERNATIONAL, s. r. o. Nová poisťovňa prináša na domáci trh ponuku kvalitných, transparentných služieb a silné zázemie zahraničných partnerov.

Na území Slovenskej republiky PREMIUM Insurance Company Limited začína v roku 2017 poskytovať služby postupne v dvoch etapách:

  • v prvej etape pôjde o poistenie podnikateľských rizík, zodpovednosti za škodu, poistenie bytov a domácností
  • v druhej etape pribudne poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie.

Spoločnosť ponúka výhodu kombinácie znalosti domáceho prostredia a skúsenosti silného zahraničného partnera z oblasti poisťovníctva - Quest Group Insurance Management Limited/Artex Group, ktorá administruje viacero medzinárodných poisťovní.  Zároveň má PREMIUM víziu rozšírenia svojej činnosti do ďalších krajín Európskej únie. K výhodám zahraničného rozmeru poisťovne patrí tiež skutočnosť,  že spadá pod pôsobnosť britskej GFSC (Financial Services Commission), ktorá vykonáva dohľad nad celým poistným trhom v krajine, a to podľa noriem Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Európskej únie aj podľa smernice Solvency II.

V portfóliu jej služieb nájdu klienti okrem základnej ponuky napríklad aj živelné poistenie, ktoré obsahuje riziká navyše, rozšírené poistenie prepravovaného majetku či profesnej zodpovednosti za škodu ale tiež poistenie prerušenia prevádzky, dojednateľné pre stratu na hrubom zisku, nájomnom či dodatočných nákladoch. K výhodám spolupráce s PREMIUM Insurance Company  patria aj asistenčné služby, možnosť podielu na zisku z poistnej zmluvy, flexibilita krytia či online prístup do systému. Viac o ponúkaných balíkoch služieb a informácie o vedení slovenskej pobočky, nájdete na stránke poisťovne www.premium-ic.sk  alebo v priloženom propagačnom materiáli.

Zdroj: www.premium-ic.sk

 
 
 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ