PREMIUM Poisťovňa je špecialistom na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ponúka však aj kvalitné retailové produkty

PREMIUM Poisťovňa je špecialistom na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ponúka však aj kvalitné retailové produkty

PREMIUM Insurance Company Limited je poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2015 na Gibraltári, odkiaľ v súvislosti s Brexitom presídlila na územie Maltskej republiky. Výlučným vlastníkom poisťovne je slovenská spoločnosť PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o.

Na území Slovenskej republiky pôsobí poisťovňa prostredníctvom svojej pobočky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Poisťovňa sa orientuje najmä na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu firiem a podnikateľov, no svoje služby v oblasti neživotného poistenia aktívne rozširuje aj na ostatné segmenty trhu, ako napríklad online produkty s krytím rizík - All Risks PREMIOVÉ Bývanie či PREMIOVÉ Podnikanie a mnoho produktov špeciálne upísaných klientom "na mieru". 

V portfóliu jej služieb nájdu klienti okrem základnej ponuky napríklad aj živelné poistenie, ktoré obsahuje riziká navyše, rozšírené poistenie prepravovaného majetku či profesnej zodpovednosti za škodu ale tiež poistenie prerušenia prevádzky, dojednateľné pre stratu na hrubom zisku, nájomnom či dodatočných nákladoch.

Viac o ponúkaných balíkoch služieb a informáciách o PREMIUM Poisťovni nájdete na stránke poisťovne www.premium-ic.sk

Zdroj: www.premium-ic.sk

 
 
 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ