Nezaplatené faktúry vám komplikujú podnikanie?

Nezaplatené faktúry vám komplikujú podnikanie?

Riešením je poistenie pohľadávok.

Prečo si poistiť pohľadávky?

Hlavným argumentom prečo si poistiť pohľadávky je najmä miera rizika. „Riziko nezaplatenia je u väčšiny firiem výrazne vyššie ako napríklad riziko požiaru. Každý podnikateľ si tak môže položiť otázku či mu výrobná hala vyhorí častejšie, ako mu zákazník nezaplatí faktúru.“ „Keďže pohľadávky tvoria až 40 % majetku firmy, už len niekoľko prípadov neplatenia, môže mať veľký vplyv na jej cash-flow.“

Nárast insolventnosti v roku 2020 ovplyvní niekoľko faktorov:

 • mierne tempo hospodárskeho rastu,
 • zmeny v legislatíve uskutočnené v roku 2017, ktoré zvyšujú počty úpadkov drobných živnostníkov či osobných bankrotov,
 • politické neistoty,
 • nárast vstupných nákladov,
 • sociálne napätie v podnikateľskej sfére.

 

Udržať si dobrých zákazníkov bude kľúčový faktor úspechu v obchode.

 

 

Cieľom poistenia pohľadávok – pomoc, keď zlyhá odberateľ – nezaplatí za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

 • Pomoc vášmu podnikaniu vtedy, keď zákazník nezaplatí obchodnú pohľadávku
  • Zákazník sa dostane do platobnej neschopnosti alebo neuhradí platbu podľa zmluvných podmienok.
  • Poistenie odškodňuje časť dlhu, ktorý vám nebol vyplatený a obchodovať musíte v rámci poistného limitu, ktorý vám je pre daného zákazníka poskytnutý.
 • Aktívne sledovanie informácií o finančnom zdraví vašich odberateľov
  • Priebežne vás informujeme o vývoji, aby ste mohli obchodovať s istotou.
  • Analýza bonity a finančnej stability klientov na celom svete.
 • Dostanete odškodnenie až do hodnoty dodaných tovarov a služieb
  • Ak sa vaši odberatelia dostanú do platobnej neschopnosti alebo nedokážu plniť svoje záväzky, dostanete odškodnenie až do hodnoty dodaných tovarov a služieb.
 • Samostatná správa poistenia menších klientov
  • Krytie zákazníkov aj bez individuálneho kreditového limitu.
  • Veľmi rýchle poistenie pohľadávok bez ďalšieho schvaľovania.
 • Vymáhania pohľadávok poisťovňou
  • pôsobenie špecialistov na vymáhanie po celom svete a pokrytie všetky veľkosti dlhov.
  • Využitie mena, veľkosti a povesti na trhu.
 • Lepší prístup k finančným prostriedkom z banky
  • Preukázateľná ochrana svojich marží a podnikania poistnou zmluvou.
  • Prístup k výkonným informačným zdrojom, ktoré umožňujú komplexnejšie prognózy plánovania a predaja.
 • Ochrana platieb, ktoré ovplyvnia politické udalosti v krajine odberateľa
  • Typickými situáciami môže byť vojna alebo zrušenie zmluvy miestnou vládou.
  • vytvorenie pravidiel vládou, ktoré bránia vývozu alebo dovozu tovaru alebo ak predpisy bránia presunom peňažných prostriedkov.
 • Posilnite svoj cash flow poistením faktúr, aby ste v prípade neuhradenia boli odškodnení

 

 • Pri tvorbe stratégie a podnikateľských plánov identifikujte riziká na nových trhoch a príležitosti za pomoci našich údajov

 

 

Prípadová štúdia:

 

Príklad straty z neuhradenej pohľadávky pri 5% ziskovej marži.

Poistiteľný obrat:  3 mil. EUR

Sadzba poistného:  0,3%

Ročné poistné:  9.000 EUR

 

Predpokladáme vyplatenie poistného plnenia vo výške 90% z hodnoty pohľadávky.

 

 

Strata

Náklady na poistenie

Poistné plnenie

Strata + náklady

Dodatočný obrat na vykrytie

Možný zisk pri dodatočnom obrate 2 000 000

Bez poistenia

100 000

0

0

100 000

2 000 000

0

S poistením

 (90% krytie)

100 000

9 000

90 000

19 000

380 000

81 000

 

„Riziká z nezaplatenia netreba NIKDY podceňovať.“

 

Hlavné prínosy poistenia pohľadávok:

 • Ochrana pred platobnou neschopnosťou odberateľov
 • Prístup k informáciám o odberateľoch doma a v zahraničí
 • Zlepšenie cash-flow
 • Ľahší prístup k zdrojom financovania
 • Bezpečný rast – spoľahliví odberatelia na nových trhoch
 • Podpora pri vymáhaní pohľadávok
 • Odškodnenie nevymožených pohľadávok
 • Odškodnenie nákladov na vymáhaní pohľadávok.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ