12 KROKOV PRI POISTNEJ UDALOSTI

12 KROKOV PRI POISTNEJ UDALOSTI

Allan Manning: "12 krokov, ktoré by ste mali urobiť okamžite po poistnej udalosti." Odborník na poisťovníctvo Allan Manning z Austrálie vo svojom blogu vytvoril malý návod krokov, ktoré by ste mali urobiť podľa možností ihneď, keď príde k nejakej poistnej udalosti vo vašej domácnosti, firme... Jeho koncept je jednoduchý, zrozumiteľný, a zároveň všeobecne použiteľný, či už ide o nehodu, pôsobenie živlov alebo inú škodu. Pomáha tiež zamedziť ďalším stratám. V takejto chvíli totiž často podliehame stresu a reagujeme neprimerane. Aj preto sme sa rozhodli článok Steps To Take Immediately Following A Loss zaradiť do nášho seriálu s vybranými príspevkami Allana Manninga, ktoré publikujeme s jeho súhlasom.

Kroky, ktoré by mali nasledovať ihneď po poistnej udalosti:

 1. Bezodkladne nahláste škodu vášmu poistnému/finančnému poradcovi alebo priamo poisťovni, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu.
 2. Ak vás poisťovací balík zahŕňa asistenčné služby pri zmierňovaní straty alebo príprave na prerušenie podnikania, požiadajte o ne.  Asistent bude pracovať pre vás a jeho odmena je zahrnutá v cene balíku. (Ak vaše poistenie podobné služby nezahŕňa, požiadajte nás o jeho preverenie alebo si dajte vypracovať ponuku od expertov spoločnosti Respect Slovakia.)
 3. Ak vašu stratu spôsobili prírodné živly, alebo ste nehodu nezavinili, v žiadnom prípade neberte zodpovednosť na seba. Kým nepríde likvidátor, nezačínajte so žiadnymi opravami. Pri riešení vašej poistnej udalosti by to mohlo spôsobiť problémy.
 4. Strážte si, kto vstúpi do priestorov, kde sa stala škoda. Určite tých, ktorí sú naň oprávnení (likvidátor, maklér, poverení pracovníci...), obmedzte prístup zvedavcom, susedom, zákazníkom a iným nepovolaným osobám.  Ak máte pochybnosti, kto by mal dostať poverenie na vstup, prekonzultujte ich s vaším poistným poradcom.
 5. Okamžite podniknite všetky možné kroky na minimalizáciu straty.
 6. Ochráňte nepoškodený majetok.
 7. Určite jednu osobu, ktorá vás bude zastupovať a ochraňovať vaše záujmy pri príprave poistného plnenia. Mala by vytvoriť kópie celej komunikácie a itinerár všetkých krokov, ktoré treba urobiť a sledovať ich postup.
 8. Zvoľte si metódu na zachytenie všetkých možných nákladov a výdavkov, ktoré môžu ohroziť vaše podnikanie, prípadne si vytvorte špeciálny účet vo vašom firemnom účtovníctve.
 9. Urobte si fotografie škody a celého miesta, čím viac tým lepšie.
 10. Nastavte si formu a spôsob komunikácie s likvidátorom škody, určeným poisťovňou a uistite sa, že všetok personál rozumie funkcii likvidátora, poistného poradcu a podobne. Je veľmi dôležité, aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu alebo k dôvodu na podozrenie, že ide o poistný podvod. Lebo aj najmenší náznak nedôvery môže oddialiť, predĺžiť likvidáciu poistnej udalosti a dokonca aj znížiť poistné plnenie. Takisto je dôležité, aby do komunikácie s poisťovňou bol zapojený a pri všetkých obhliadkach prítomný aj váš maklér (poradca, pracovník asistenčnej služby) .
 11. Identifikujte rôzne dočasné či pomocné opatrenia na obnovenie prevádzky a prípadné neočakávané výdavky, ktoré boli spôsobené poistnou udalosťou.
 12. Konzultujte s dodávateľmi úvodné odhady možností a nákladov na opravy poškodeného majetku.

Ako vidno z Allanovho zoznamu,  likvidáciu škody rozhodne netreba podceňovať. Ak neviete presne, čo všetko zahŕňa vaša poistná zmluva, dajte si ju preveriť našimi odborníkmi. Respect Slovakia vám „ušije“ poistenie presne na mieru.

Zdroj: www.allanmanning.com

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ