Svet kvalitného poistenia
so skutočnými benefitmi a odborníkmi

Poistný systém
& služby
Minimalíziacia rizík spojených s riadením spoločnosti patrí medzi najdôležitejšie a najťažšie úlohy spoločnosti. Riadenie rizík je koncepcia komplexného zabezpečenia firmy proti prípadnému vzniku škôd.
Po analýze potrieb Vám navrhneme konkrétny poistný program šitý na mieru. Nasleduje správa poistenia, monitoring trhu a pravidelné stretnutia s klientom, pri ktorých diskutujeme o zmenách, ktoré sa v spoločnosti stali, a ktoré by bolo potrebné zapracovať do poistného krytia.
Monitoring zahrňuje denné sledovanie vývoja domáceho a zahraničného poistného trhu, analýzu programu jednotlivých poisťovní a ich produktov, čo zaručuje tie najvhodnejšie produkty a odporúčania na prípadné systémové zmeny k efektívnejšiemu poisteniu firmy.
Poisťovacie produkty sú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodov je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov.
Ponúkame Vám audit súčasného poistného programu a konzultácie pri jeho optimalizácii. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že poistný program firiem nemusí byť vždy optimálne nastavený. V niektorých prípadoch doknca nie sú dôležité riziká spojené s fungovaním firmy súčasťou poistného krytia.
Poisťovacie produkty sú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodov je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov.

Poistenie pre firmy
Profesionálne firemné poistenie

Všetky poistné produkty pre firmy

Allriskové
poistné krytie

Allriskové poistné krytie

Poistenie
zodpovednosti
za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Agro
poistenie

Agro poistenie

Poistenie pre občanov
Individuálne a rodinné poistenie

Všetky poistné produkty pre občanov

Poistenie
životné

Allriskové poistné krytie

Poistenie
domov, bytov
a domácností

Poistenie zodpovednosti za škodu

Cestovné
poistenie

Agro poistenie

Referencie
Čo o nás hovoria naši klienti?

    

Ak zhodnotím svoje osobné skúsenosti z doterajšej spolupráce, tak môžem konštatovať,
že systém správy našeho poistenia bol zo strany Respect-u nastavený efektívne
a komplexne a Vaša mravčia práca na detailoch pre firmy má zmysel.

Ing. Richard Kopún

Generálny riaditeľ . Slovenská Chránená Dieľňa s.r.o.

Spolupracujeme
s finančnými inštitúciami

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY
  • AČPM
  • AFISP
  • SASP
  • UNIBA