RESPECT International

UNiBA logoRESPECT patrí medzi zakladajúcich členov svetovej siete maklérskych spoločností UNiBA (International Brokers Association). UNiBA patrí k najväčšej globálnej siete svojho druhu. Má veľkú tradíciu a silné lokálne zázemie vo viacej než 110 krajinách na piatich kontinentoch.

Celosvetovou sieťou UNiBA tvorí nezávislé maklérske spoločnosti, ktoré musia spĺňať vysoké nároky na finančnú stabilitu, zabezpečenie informácií a kvalitu poskytovaných služieb. Náš tím špecialistov RESPECT INTERNATIONAL sa venuje výhradne medzinárodnému poisteniu, je dokonale jazykovo vybavený a schopný odborne ošetriť poistné potreby našich klientov kdekoľvek na svete. Práve jednotný a vysoký štandard poskytovaných služieb a profesionalita tímu pracovníkov zaručuje našim klientom kvalitný servis a podporuje ich aktivity v zahraničí.

Aktívne prepojenie so svetovou sieťou UNiBA prináša navyše pridanú hodnotu spočívajúcu vo využití dokonalej znalosti legislatívnych podmienok a mnohoročných skúseností zahraničných partnerov siete UNiBA aj na kultúrne odlišných trhoch. UNiBA má silné zastúpenie aj v krajinách atraktívnych na podnikanie ako sú napríklad Rusko, Čína, Vietnam alebo India.

UNiBA webstránka

Medzi činnosti RESPECT INTERNATIONAL patrí rovnako oblasť poistenia a zaistenia rizík, ktorá z dôvodov nedostatočnej kapacity či neexistencie produktu nie je umiestniteľná lokálne v SR. Vďaka nášmu prístupu na svetové zaistné trhy komplexne zaistíme vhodné riešenie špeciálnych požiadaviek našich klientov vrátane komunikácie so zahraničným poisťovateľom alebo zaisťovateľom týkajúce sa priebežného servisu a likvidácie poistných udalostí.

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP