Privátna klientela

RESPECT poskytuje produkty a služby aj individuálnym klientom. Medzi ponúkané poistné produkty patrí:

 • Poistenie úverové
 • Poistenie kapitálové
 • Poistenie životné
 • Poistenie pre deti a mládež
 • Poistenie úrazové
 • Poistenie kombinované
 • Poistenie kolektivne
 • Poistenie cestovné (Business & Holiday)
 • Poistenie závažných chorôb
 • Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
 • Iné poistenia

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu

 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie rekreačnej chaty
 • Poistenie bytových domov
 • Poistenie rodinných domov
 • Poistenie stavieb
 • Poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Iné poistenia

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP