O spoločnosti RESPECT

Spoločnosť Respect Slovakia s. r. o. vznikla v roku 1994 a postupne sa stala najväčšou profesionálnou firmou pôsobiacou na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia, čo do upísaného poistného, poistením chráneného majetku a počtu klientov v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík na Slovensku.

Na základe zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo ku koncu roka 2006 k rozdeleniu spoločnosti Respect Slovakia s.r.o. na dve spoločnosti:

  • Respect SK, s.r.o., ktorá pôsobila na základe povolenia na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací maklér.
  • Respect Slovakia, s.r.o., ktorá pôsobila na základe povolenia na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent.

V roku 2009 došlo k prijatiu zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý menil a nanovo definoval postavenie poisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta v rámci finančného trhu (vrátane zániku používania pojmov poisťovací agent a poisťovací maklér). V rámci povinného prispôsobenia sa zákonu došlo v roku 2010 k transformácii spoločností Respect SK, s.r.o. a Respect Slovakia, s.r.o. na samostatných finančných agentov.

Finančná stabilita spoločností Respect Slovakia, s.r.o., a Respect SK, s.r.o., je upevnená poistením profesijnej zodpovednosti v Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. na 33.200.000,- EUR.

Našou najväčšou prednosťou je schopnosť vyčerpávajúcim spôsobom identifikovať a následne profilovať možné riziká a následne tieto riziká eliminovať - prevádzať ich na špecializované finančné inštitúcie (poisťovne a zaisťovne) pri realizácii nekompromisného princípu: získať pre klientov kvalitné, optimálne poistné krytie pri vynaložení minimálnej výšky finančných prostriedkov.

Poskytujeme komplexný, exkluzívny, na mieru šitý a vysoko profesionálny poisťovací servis vo všetkých oblastiach majetkového, zodpovednostného, finančného a životného poistenia.

Spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., a Respect SK, s.r.o., sú súčasťou skupiny spoločností – RESPECT GROUP.

RESPECT GROUP:

  • Respect Slovakia, s.r.o.
  • Respect SK, s.r.o.
  • RESPECT, a.s.
  • RESPECT BRNO, s.r.o.
  • RESPECT OSTRAVA, s.r.o.

Graf vývoja produkcie poistného RESPECT GROUP, v mil. Kč

Graf vývoja produkcie poistného RESPECT GROUP, v mil. Kč

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP