Naši partneri

RESPECT spolupracuje s najdôveryhodnejšími poisťovňami na slovenskom trhu. Väčšina našich partnerov je súčasťou veľkých nadnárodných finančných inštitúcií.

Zoznam spolupracujúcich finančných inštitúcií:

 1. AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu, skrátený názov AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 2. AEGON životná poisťovňa, a.s.
 3. AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 4. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 5. Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 6. AXA d.d.s., a.s.  
 7. AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky
 8. AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 9. AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu  
 10. Coface SA, organizačná zložka Slovensko 
 11. Československá obchodná banka, a.s.
 12. ČSOB Leasing, a.s.
 13. ČSOB Poisťovňa, a.s. 
 14. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 
 15. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 16. EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 17. Europaische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu 
 18. Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 
 19. Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 20. HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu  
 21. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 
 22. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
 23. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 24. KUPEG úvěrová pojisťovna, a.s.
 25. Maxima pojišťovna, a.s.  
 26. MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
 27. Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) 
 28. MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
 29. NOVIS Poisťovňa, a.s.
 30. Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 31. OTP Banka Slovensko, a.s.
 32. Pojišťovna VZP, a.s. Praha
 33. Privat banka, a.s.
 34. Q B E Insurance (Europe) Limited, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 35. Sberbank Slovensko, a.s.
 36. STABILITA, d.d.s., a.s. 
 37. Tatra-Leasing, s.r.o.
 38. UniCredit Bank  Czech Republic and Slovakia a. s., pobočka banky z iného členského štátu
 39. Union poisťovňa, a. s. 
 40. UNIQA poisťovňa, a.s. 
 41. VB LEASING SK, spol. s r.o.
 42. Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
 43. VÚB Leasing, a. s. 
 44. Wüstenrot poisťovňa, a.s. 
 45. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

RESPECT je členom v týchto organizáciách:

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP