Chcem nahlásiť škodu

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

 1. nemeniť stav veci po poistnej udalosti
 2. pokiať je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je treba zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí – napríklad spísať podrobný zápis s políciou, hasičmi, poprípade s inými úradnými orgánmi a zabezpečiť fotodokumentáciu, videonahrávku či škodu zdokumentovať iným spôsobom
 3. bez zbytočného odkladu kontaktovať spoločnosť RESPECT, kde bude poskytnutá kvalifikovaná rada, ako ďalej postupovať v konkrétnej situacii
  Škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti. Je potreba nahlásiť nasledujúce základné informácie:
  • názov firmy resp. meno poisteného
  • názov firmy resp. meno poškodeného
  • dátum vzniku škodovej udalosti
  • miesto vzniku škodovej udalosti
  • funkčné kontaktné spojenie
  • príčina a popis vzniku škody
  • rozsah poškodenia

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP