Aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT

Spoločnosť Poista s. r. o. sa stáva súčasťou obchodnej skupiny Respect Slovakia, s.r.o.

 

V Piešťanoch dňa 28. 10. 2016
 
Vážení klienti spoločnosti Poista s. r. o.,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Poista s. r. o., so sídlom Konventná 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 334 967, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92723/B (ďalej len „Poista s. r. o.“) vykonávajúca do dňa 25. 10. 2016 činnosť ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátila dňa 25. 10. 2016 Národnej banke Slovenska licenciu na výkon činnosti samostatného finančného agenta.

Následne sa spoločnosť Poista s. r. o. odo dňa 28.  10. 2016 stala podriadeným finančným agentom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., ktorá vykonáva činnosť ako samostatný finančný agent.

V súvislosti s týmito zmenami došlo na základe dohody spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., spoločnosti Poista s. r. o. a jednotlivých poisťovní k  prevodu správy poistných zmlúv klientov spoločnosti Poista s. r. o. na spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o.

V prípade, že ktorýkoľvek z klientov spoločnosti Poista s. r. o. nemá záujem na tom, aby spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. prostredníctvom spoločnosti Poista s. r. o. naďalej vykonávala správu jeho poistných zmlúv, dovoľujeme si ho požiadať, aby nás  o tom informoval za účelom ukončenia správy týchto poistných zmlúv zo strany spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

Kontaktná osoba za účelom ukončenia správy poistných zmlúv spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o.: 

Respect Slovakia, s.r.o.
Valova 38, 921 01 Piešťany
Miloš Gáfrik, advokát
e-mail: gafrik@respect-slovakia.sk
mobil: + 421 915 838 311
telefón: + 421 33 77 41 847,7627 502
fax: + 421 33 7741 848, 7628 502

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s prevodom poistných zmlúv klientov spoločnosti Poista s. r. o. do správy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. sme Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu.

S pozdravom

Ing. Eva Juristová
konateľka Respect Slovakia, s.r.o.

Archív aktualít

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP